top of page
bgImage

Bokningsregler

Det är viktigt att du tar del av våra bokningsregler. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras dig via ditt kontokort om du gjort bokningen online.

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig arrangör är Månljus Institut AB, Enslöv 120    31395  Åled Halmstad. Organisationsnummer 559194-9564.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Bokningen gäller för såväl Hotell Solrosbacken som för gästen så snart Hotellet bekräftat bokningen till gästen.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?

Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Hotell Solrosbacken per telefon eller via e-post.

Har gästen bokat online måste även avbokningen göras online.

SEN AVBOKNING VID SJUKDOM ELLER ANNAN ANLEDNING

Som gäst på Hotell Solrosbacken måste du själv inneha reseförsäkring som täcker sjukdomsfall eller oförutsedda händelser vid din vistelse

PRESENTKORT

Presentkort och liknande är varken avbokningsbara eller möjliga att ändra vilket innebär att Hotell Solrosbacken behåller 100% av priset för köpet oavsett när avbokning sker. Presentkort ska nyttjas senast sista giltighetsdag.

BOENDE, ÖVRIGA ARRANGEMANG, PAKET OCH AKTIVITETER TILL ORDINARIE PRIS

Allmänna villkor för boende (rum och bäddar) och aktiviteter:

som avbokas senare än senare än 7 dygn (168 timmar) före ankomst behåller Hotell Solrosbacken 100% av priset för bokningen. Görs avbokningen tidigare an 7 dagar, återbetalas hela summan till gästen.

BOENDE, ÖVRIGA ARRANGEMANG, PAKET OCH AKTIVITETER SAMT KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN TILL ORDINARIE PRIS,

Rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris och erbjudanden är vanligtvis inte om- och avbokningsbara vilket innebär att Hotell Solrosbacken behåller 100% av priset för bokningen oavsett när avbokning sker.

BOKNINGSVILLKOR, GRUPPER, EVENT OCH FÖRETAGSBOKNINGAR, (FLER ÄN 7 PERSONER)

Företags- och gruppbokningar har i avtalat mellan Hotell Solrosbacken och kunden speciella boknings- och betalningsvillkor.

ANLÄGGNINGENS SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER

Som arrangör är Hotell Solrosbacken skyldiga att se till att:

• GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.

• GÄSTEN får handlingar och övriga uppgifter i god tid.

• GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör GÄSTENS bokning.

• GÄSTEN får disponera rummet/bädden från det klockslag som angivits i bekräftelsen.

Hotell Solrosbacken ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till gästen utan Hotell Solrosbackens vetskap och som Hotellet inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka/ingå avtal med Hotell Solrosbacken måste gästen vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Gästen behöver inneha egen reseförsäkring

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, aktiviteten etc. Gästen får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till Hotell Solsosbacken har värden rätt att omedelbart avvisa gästen från Hotellet, om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta Hotellet för material och utrustningsskador på Hotellet som orsakats av ovarsamt uppträdande.

Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för gästen ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om gästen har något klagomål gällande sin vistelse, kontaktar gästen värden så att eventuella oklarheter kan lösas under vistelsen.

Gästen ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att  som arrangör Hotellet har möjlighet att erbjuda rätt service

bottom of page